Läs senaste Bobygdsbla Mars 2023, klicka på länken i spalten till höger.  ->

Bobygdens Framtid kallar sina medlemmar till ÅRSSTÄMMA 1/4 kl 13-15
på Bobygdsgården.

Dagordning: Se nedan.

Kl 19 bjuder vi våra medlemmar på mat, dryck och underhållning.
Anmälan till kvällen: Anders Ö 070-256 19 55 eller Jonas J 072-240 22
35 senast 20/3.

Nominera Årets Bobygding till ovanstående personer!

 

Bobygdens Framtids ÅRSSTÄMMA för 2022
Avhålls lördagen den 1:a april kl 13.00 2023

DAGORDNING
1. Val av ordförande och sekreterare till stämman
2. Val av två justerare
3. Fråga om stämman utlysts rätt
“Kallelse till stämma sker genom utdelning i brevlåda eller annons i aktuell dagstidning. Kallelse skall utfärdas tidigast 4 veckor före stämma och senast 2 veckor före”
4. Fastställande av röstlängd
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Rektors rapport om skolan
7. Fastställande av balans- och resultaträkning
8. Revisorernas berättelse
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Beslut om disposition av föreningens överskott / underskott
11. Beslut om årsavgift 2024
12. Motioner till stämman
13. Arvoden till styrelse och revisorer
14. Val av styrelse enligt § 9 (2 år)
Avgående: Ord: Jonas Jonsson, Anna Linde, Anders Wallman, Anna Bryngelsson
Suppl: Lars Nyman, Tommy Vall
Sittande till 2024: Ord: Anders Östgård, Mats Olsson, Sune Ohlsson
Suppl: Johan Eriksson
14b. Val av ordförande
Nuvarande: Anders Östgård
15. Val av revisorer enligt §12 (1 år)
Avgående: Ord: Sten Linde, Mats Rolfhamre
Suppleant: Lars Linde
16. Val av valberedning (1 år)
Avgående: Henrik Svensson (sammank.), Henrik Dolk, Fredrik Björk
17. Övrigt

 

——————————————————————————

BLI MEDLEM I BOBYGDENS FRAMTID!

För att bli medlem i Bobygdens Framtid betalar ni in 350 kr till Bankgiro: 5846-8018 eller swish: 1233440153 (insats/andel: 250 kr som kan återfås vid utträde + medlemsavgift: 100 kr). Notera namn och adress vid inbetalningen. Årsavgift för 2023 100 kr. Aktuellt medlemsantal: ca 150 hushåll. Följ oss på hemsidan: www.bobygda.se eller i vår Facebook-grupp “Bobygda”

 

Bli medlem i Bobygdens framtid!

 

 
 

 
 
 

Bobygda Skola har också en hemsida! Välkommen att besöka skolans hemsida.

Vi har en ny uthyrningsansvarig för Bobygdsgården: Elisabeth Ohlsson, boende i Västanäng. För bokning hör av dig på: 070-292 99 95.

Hyr Bobygdsgården! Samlingslokal med kök, storbildsprojektor och ljudanläggning.

Helghyra (fre e.m.-sön e.m.) medlem 1 000 kr, ej medlem 1 500 kr

Heldag 12 timmar, medlem 500 kr, ej medlem 750 kr 4-timmarshyra, medlem 250 kr, ej medlem 500 kr

Må-fre medlem 2 000 kr, ej medlem 4 000 kr

Utomhusbord med bänkar medlem 30 kr/ st och dygn, ej medlem 50 kr/ st och dygn.

Betalning: kontant eller Swish.

Bli medlem i Bobygdens Framtid! Betala in 350:- på bg 5846-8018,  250:- är medlemsinsats och årsavgiften är 100:-.

No Responses to “ Hem ”

Sorry, comments for this entry are closed at this time.