Läs senaste Bobygdsbla Mars 2024, klicka på länken i spalten till höger.  ->

 

 


Bobygdens Framtids ÅRSSTÄMMA för 2023

Avhålls lördagen den 13:e april kl 13.00 2024

DAGORDNING

1. Val av ordförande och sekreterare till stämman

2. Val av två justerare

3. Fråga om stämman utlysts rätt

“Kallelse till stämma sker genom utdelning i brevlåda eller annons i aktuell dagstidning. Kallelse skall utfärdas tidigast 4 veckor före stämma och senast 2 veckor före”

4. Fastställande av röstlängd

5. Styrelsens verksamhetsberättelse

6. Rektors rapport om skolan

7. Fastställande av balans- och resultaträkning

8. Revisorernas berättelse

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

10. Beslut om disposition av föreningens överskott / underskott

11. Beslut om årsavgift 2025

12. Motioner till stämman

13. Arvoden till styrelse och revisorer

14. Val av styrelse enligt § 9 (2 år)

Avgående: Ord: Anders Östgård, Sune Ohlsson, Mats Olsson,

Suppl: Malin Kjärnet

Sittande till 2025: Ord: Jonas Jonsson, Anna Linde, Anna Bryngelsson, Anders Wallman, Suppl: Lars Nyman, Tommy Vall

14b. Val av ordförande

Nuvarande: Jonas Jonsson

15. Val av revisorer enligt §12 (1 år)

Avgående: Ord: Sten Linde, Mats Rolfhamre

Suppleant: Lars Linde

16. Val av valberedning (1 år)

Avgående: Henrik Svensson (sammank.), Henrik Dolk, Fredrik Björk

17. Övrigt

——————————————————————————

BLI MEDLEM I BOBYGDENS FRAMTID!

För att bli medlem i Bobygdens Framtid betalar ni in 350 kr till Bankgiro: 5846-8018 eller swish: 1233440153 (insats/andel: 250 kr som kan återfås vid utträde + medlemsavgift: 100 kr). Notera namn och adress vid inbetalningen. Årsavgift för 2023 100 kr. Aktuellt medlemsantal: ca 150 hushåll. Följ oss på hemsidan: www.bobygda.se eller i vår Facebook-grupp “Bobygda”

 

Bli medlem i Bobygdens framtid!

 

 
 

 
 
 

Bobygda Skola har också en hemsida! Välkommen att besöka skolans hemsida.

Vi har en ny uthyrningsansvarig för Bobygdsgården: Elisabeth Ohlsson, boende i Västanäng. För bokning hör av dig på: 070-292 99 95.

Hyr Bobygdsgården! Samlingslokal med kök, storbildsprojektor och ljudanläggning.

Helghyra (fre e.m.-sön e.m.) medlem 1 000 kr, ej medlem 1 500 kr

Heldag 12 timmar, medlem 500 kr, ej medlem 750 kr 4-timmarshyra, medlem 250 kr, ej medlem 500 kr

Må-fre medlem 2 000 kr, ej medlem 4 000 kr

Utomhusbord med bänkar medlem 30 kr/ st och dygn, ej medlem 50 kr/ st och dygn.

Betalning: kontant eller Swish.

Bli medlem i Bobygdens Framtid! Betala in 350:- på bg 5846-8018,  250:- är medlemsinsats och årsavgiften är 100:-.

No Responses to “ Hem ”

Sorry, comments for this entry are closed at this time.