Med vinterbilder för i år, det här får bli den sista. Skôjars i Bruka.