Sedan några år har det suttit en informationstavla på Örvallen, men det som stod hade bleknat bort men nu har någon duktig person gjort ny text och bild på den. Undrar vem? Men det blev väldigt bra!