Trafikverket informerade om hur de ska förstärka och asfaltera Bobygdsvägen 708

Håkan Åberg ledde mötet.

Helena Stropp informerade om hur mark till vägen behövdes och hur ev ersättning till markägare betalades ut.

Tidsplan och finansiering.

Det kom mycket folk, var nästan fullt vid borden.

Några tyckte att Trafikverket skulle bygga bort farliga ställen efter vägen men för många verkade det viktigaste vara att själva vägbanan ska bli bättre.

Trafikverket planerar inte att ändra vägens sträckning på något ställe utan bara förstärka vägbanan.

Mer info kan hämtas på Trafikverkets sida, klicka här.