Läs senaste Bobygdsbla December 2020, klicka på länken i spalten till höger.  ->

Bli medlem i Bobygdens framtid!

 
 

ÅRSSTÄMMA
Bobygdens Framtid ekonomisk förening kallar sina medlemmar till årsstämma som i år hålls digitalt söndagen den 18:e april kl 17.00. För anmälan och instruktioner gällande mötet se bifogat brev.

DAGORDNING
1. Val av ordförande och sekreterare till stämman 2. Val av två justerare 3. Fråga om stämman utlysts rätt 4. Fastställande av röstlängd 5. Styrelsens verksamhetsberättelse 6. Rektors rapport om skolan 7. Fastställande av balans- och resultaträkning 8. Revisorernas berättelse 9. Ansvarsfrihet för styrelsen 10. Beslut om disposition av föreningens överskott / underskott 11. Beslut om årsavgift 2022 12. Motioner till stämman 13. Arvoden till styrelse och revisorer 14. Val av styrelse enligt § 9 (2 år) Avgående: Ord: Erik Eriksson, Anna Linde, Kristin Berg, Jonas Jonsson
Suppl: Lars Nyman, Tommy Vall
Sittande till 2022: Ord: Anders Östgård, Mats Olsson, Sune Ohlsson
Suppl: Anders Wallman
14b. Val av ordförande
15. Val av revisorer enligt §12 (1 år) Avgående: Ord: Sten Linde, Mats Rolfhamre Suppleant: Lars Linde 16. Val av valberedning (1 år) Avgående: Petter Dolk (sammank.), Henrik Svensson, Henrik Dolk 17. Övrigt

 

Bobygda Skola har också en hemsida! Välkommen att besöka skolans hemsida.

Vi har en ny uthyrningsansvarig för Bobygdsgården: Elisabeth Ohlsson, boende i Västanäng. För bokning hör av dig på: 070-292 99 95.

Hyr Bobygdsgården! Samlingslokal med kök, storbildsprojektor och ljudanläggning.

Helghyra (fre e.m.-sön e.m.) medlem 1 000 kr, ej medlem 1 500 kr

Heldag 12 timmar, medlem 500 kr, ej medlem 750 kr 4-timmarshyra, medlem 250 kr, ej medlem 500 kr

Må-fre medlem 2 000 kr, ej medlem 4 000 kr

Utomhusbord med bänkar medlem 30 kr/ st och dygn, ej medlem 50 kr/ st och dygn.

Betalning: kontant eller Swish.

Bli medlem i Bobygdens Framtid! Betala in 350:- på bg 5846-8018,  250:- är medlemsinsats och årsavgiften är 100:-.

No Responses to “ Hem ”

Sorry, comments for this entry are closed at this time.