Läs senaste Bobygdsbla Mars 2020, klicka på länken i spalten till höger.  ->

Bli medlem i Bobygdens framtid!

Gällande Bobygdens Framtids Årsstämma & middag
Under rådande läge med Corona och restriktioner som gäller för 70+:are och andra riskgrupper tar vi vårt ansvar och ställer in årsstämman och middagen 28 mars. Nytt datum fastställs senare. Vi följer Bolagsverkets förordning för ekonomiska föreningar. //Styrelsen Bobygdens Framtid

Kolbulledagen i Gravbacka 5 april inställd p.g.a. smittorisk. //Bobygdens Framtid

 

Årets Bobygding kommer att utses under kvällen, inkom gärna med nomineringar till ovanstående personer!

 

DAGORDNING

 1. Val av ordförande och sekreterare till stämman
 2. Val av två justerare
 3. Fråga om stämman utlysts rätt
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse
 6. Rektors rapport om skolan
 7. Fastställande av balans- och resultaträkning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Beslut om disposition av föreningens överskott / underskott
 11. Beslut om årsavgift 2021
 12. Motioner till stämman
 13. Arvoden till styrelse och revisorer
 14. Val av styrelse enligt § 9 (2 år) Avgående: Ord: Anders Östgård, Mats Olsson, Sune Ohlsson Suppl: Anders Wallman, Sofia Gjerdet Sittande till 2021: Ord: Erik Eriksson, Anna Linde, Jonas Jonsson, Kristin Berg Suppl: Lars Nyman

14b. Val av ordförande

 1. Val av revisorer enligt §12 (1 år) Avgående: Ord: Sten Linde, Mats Rolfhamre Suppleant: Lars Linde
 2. Val av valberedning (1 år) Avgående: Petter Dolk (sammank.), Henrik Svensson, Henrik Dolk
 3. Övrigt
 
 
 
 

 
 

Bobygda Skola har också en hemsida! Välkommen att besöka skolans hemsida.

Vi har en ny uthyrningsansvarig för Bobygdsgården: Elisabeth Ohlsson, boende i Västanäng. För bokning hör av dig på: 070-292 99 95.

Hyr Bobygdsgården! Samlingslokal med kök, storbildsprojektor och ljudanläggning.

Helghyra (fre e.m.-sön e.m.) medlem 1 000 kr, ej medlem 1 500 kr

Heldag 12 timmar, medlem 500 kr, ej medlem 750 kr 4-timmarshyra, medlem 250 kr, ej medlem 500 kr

Må-fre medlem 2 000 kr, ej medlem 4 000 kr

Utomhusbord med bänkar medlem 30 kr/ st och dygn, ej medlem 50 kr/ st och dygn.

Betalning: kontant eller Swish.

Bli medlem i Bobygdens Framtid! Betala in 350:- på bg 5846-8018,  250:- är medlemsinsats och årsavgiften är 100:-.

No Responses to “ Hem ”

Sorry, comments for this entry are closed at this time.